Przejdź do treści

Szczegóły projektu

Celem projektu jest opracowanie metody diagnostyki dwóch najbardziej onkogennych typów wirusa brodawczaka ludzkiego (ang. Human Papillomavirus) HPV typ 16 oraz HPV typ 18 niewymagającej pełnej procedury izolacji materiału genetycznego z wymazu z gardła/śliny wraz wstępną walidację zestawu do diagnostyki HPV 16 oraz HPV 18 w oparciu o identyfikację genetyczną za pomocą metody Real-Time LAMP – Real-Time Loop Mediated Isothermal Amplification. 

Dzięki uproszczonej technice procedowania próbki możliwe będzie wykorzystania podejścia znanego jako Direct-LAMP – upraszczającego żmudny proces izolacji materiału genetycznego.

W skład zestawu testowego wchodzić będzie:

  • Zestaw buforów do przechowywania próbki i/lub przyspieszonej izolacji materiału genetycznego.
  • MasterMix (mieszanina zawierająca wszystkie komponenty reakcji amplifikacji za wyjątkiem analizowanej próbki i ewentualnie wody) do wykrywania dwóch najbardziej onkogennych typów wirusa HPV zawierający wszystkie niezbędne komponenty testu (m.in. polimeraza o właściwościach przemieszczania nici, dNTPs, UDG) oraz ewentualnie kontrola wewnętrzna ukierunkowana na ludzkie DNA.
  • Kontrola dodatnia testu – cDNA dla namnażanych na etapie amplifikacji fragmentów genomu HPV 16 oraz HPV 18 oraz ludzkiego materiału genetycznego.

Realizacja Projektu planowana jest na 10 miesięcy i została podzielona na 3 zadania:

●     Zadanie 1. Prace nad opracowaniem zestawu buforów do przechowywania próbki i/lub przyspieszonej izolacji materiału genetycznego.

●     Zadanie 2. Prace nad skróceniem czasu amplifikacji materiału genetycznego w teście Direct do mniej niż 15 min.

●     Zadanie 3. Prace nad analizą kompatybilności zestawu diagnostycznego z wiodącymi termocyklerami Real-Time PCR.

Opisywany Projekt B+R realizowany będzie w ramach fazy PoC.

Działania badawczo-rozwojowe będą prowadzone w Polsce; ich rezultaty będą podlegały ochronie m.in. na terytorium Polski.